Hoya - Obovata 'Chimera' Folia House
Hoya - Obovata 'Chimera' Folia House

Hoya - Obovata 'Chimera'

$24.00
+
Product size
Pot diameter - 10cm.
Shipping
Melbourne metro areas, postcode range 3000 - 3207 (exclude 3063, 3099, 3139).
Melbourne metro areas, postcode range 3000 - 3207 (exclude 3063, 3099, 3139).

Please call 0421 568 298 

or 

Email: support@foliahouse.com.au

Pot diameter - 10cm.
Shipping

Melbourne metro areas, postcode range 3000 - 3207 (exclude 3063, 3099, 3139).

Questions?

Please call 0421 568 298 

or 

Email: support@foliahouse.com.au